واردات زیره افغانستان

واردات عمده زیره سبز افغانستان در بازار

واردات عمده زیره سبز افغانستان به بازار داخلی کشورمان از جانب شرکت های بازرگانی بزرگ انجام می شود. محصولاتی از این دست که در خود این کشور به کرابیه مشهور است، د

بیشتر بخوانید