فروش زیره سبز صادراتی

فروش عمده زیره سبز صادراتی فله ای

زیره سبز از گیاهان دارویی فوق العاده مفید می باشد که به شکل دانه های بسیار ریز سبز رنگی وجود دارد که حاوی عطری خوش است و در آن ترکیبات معدنی مهمی وجود دارد به ه

بیشتر بخوانید