فروشنده زیره سیاه پلویی

فروشنده بزرگ زیره سیاه پلویی

زیره در ایران به دو صورت سیاه و سبز کاشته می شود که نوع سیاه آن طرفداران بیشتری دارند و در انواع پلوها استفاده می شود. زیره سیاه پلویی بیشتر در شهرهای مشهد و کر

بیشتر بخوانید