عمده فروشی زیره اعلا

عمده فروشی زیره سبز اعلا

زیره سبز دانه ای گیاهی است که از آن به عنوان ادویه در پخت و پز و همچنین از آن در تهیه برخی از دارو ها نیز استفاده می کنند. زیر دانه ای معطر می باشد که در آن ام

بیشتر بخوانید