صادرات زیره سبز

صادرات زیره سبز ایران به آلمان

زیره سبز تولید شده در کشور ما کیفیت بسیار بالایی دارد و به کشورهای مختلف صادر می‌شود.  کشور آلمان جزء کشورهایی که متقاضی اصلی زیره ایران می باشد. صادرات زی

بیشتر بخوانید