زیره سبز فله

توزیع مستقیم زیره سبز سبزوار

زیره سبز سبزوار یکی از گیاهان با ارزشی است که در این شهر به خوبی رشد می کند و در اقتصاد این شهر تاثیر بسزایی دارد. این گیاه دارای خاصیت بی نظیری است که افراد در

بیشتر بخوانید