زیره افغانی عمده

فروش عمده زیره سیاه افغانی

زیره افغانی عمده توسط کشور افغانستان به صورت دست کاشت، کشت می‌شود این زیره از خواص دارویی و فواید زیادی برخوردار است و مصرف آن از نظر پزشکی برای همه توصیه می شو

بیشتر بخوانید

وارد کننده زیره افغانی عمده

وارد کننده زیره افغانی عمده در حوزه تجارت محصول گیاهی بسیار مهمی فعالیت می کند. زیره، خواص فراوانی داشته و امروزه به اشکال گوناگون مورد مصرف خوراکی قرار می گیرد

بیشتر بخوانید

پخش کننده عمده زیره افغانی

با توجه به تولید اندک زیره اصل کرمان، پخش زیره های وارداتی در بازار گسترش یافته است. این محصولات از کشور افغانستان به صورت عمده وارد ایران می شود و از لحاظ ویژگ

بیشتر بخوانید