زیره اصل

پخش کننده عمده زیره افغانی

با توجه به تولید اندک زیره اصل کرمان، پخش زیره های وارداتی در بازار گسترش یافته است. این محصولات از کشور افغانستان به صورت عمده وارد ایران می شود و از لحاظ ویژگ

بیشتر بخوانید