بازار فروش زیره سیاه

بازار فروش زیره سیاه افغانستان در سال ۹۹

زیره سیاه را در بازار می توان در نمونه های مختلفی خریداری کرد که از نظر منطقه تولید با همدیگر فرق دارند. زیره سیاه افغانستان در سال ۹۹ با قیمت مشخص شده ای ارائه

بیشتر بخوانید